Espai d'aprenentatge musical

PLA D'ESTUDIS

Podem viure la música en diferents intensitats i intencions. Tria el pla d’estudis que més s’adapti a la teva situació.

Lliure

L’alumnat cursa les activitats educatives que més s’adapten al seu context i necessitats.

Complet

Instrument+Llenguatge+Grup instrumental (Combo i/o Grup Vocal)

Específic

Preparació de proves de Grau professional o Grau superior.
S’elabora un pla d’estudis adaptat a cada alumne i un acompanyament emocional adequat per tal de poder superar unes proves d’accés de manera satisfactòria.

Les activitats educatives regulars són:

Música en familia

0-2 ANYS

Activitat educativa que enriqueix l’imaginari sonor dels infants mitjançant l’exploració de diversos instruments, aprenent cançons i gaudint de jocs musicals per tal d’estimular la seva percepció auditiva i creativitat. Potenciem l’estima a la música i donem eines per a fer música a casa.

Instrument individual o en grup

A PARTIR DELS 4 ANYS
(màxim 3 alumnes)​

Explorem la música mitjançant les possibilitats sonores d’un instrument en concret. Proposem una mirada de l’instrument el més amplia possible que englobi les competències musicals més característiques de la tradició clàssica (a partir de partitures) com de la tradició moderna/jazz (a partir de xifrats i transcripcions auditives).

Instruments: piano, guitarra, veu, ukelele, baix, bateria, saxo, trompeta, trombó, clarinet, flauta travessera, violí, viola i violoncel.

Música i moviment

3-6 ANYS

És un espai on s’hi desenvolupen de forma dinàmica i vivencial les competències musicals. L’alumnat es familiaritza amb els elements bàsics del llenguatge musical mitjançant la pràctica instrumental, l’escolta activa i el moviment corporal. En un ambient de confort i seguretat, treballem els diversos objectius a través de l’exploració i el descobriment guiat, emprant jocs, contes i cançons, potenciant sempre la creativitat.

Conjunt instrumental/COMBO

A PARTIR DELS 8 ANYS

El Combo és un espai on desenvolupem les nostres habilitats musicals a partir de la pràctica instrumental en grup. Toquem el nostre instrument principal
però també n’explorem d’altres amb la finalitat de familiaritzar-nos de manera bàsica en la mecànica dels instruments principals del grup. Treballem l’escolta activa, la comprensió del repertori treballat i l’expressivitat musical en grup.

Llenguatge elemental

7-12 ANYS

Treballem els continguts elementals del Llenguatge musical d’una manera dinàmica i activa. Fem èmfasi en la pràctica instrumental, l’escolta activa i la improvisació i composició per tal que l’alumnat comprengui i sàpiga utilitzar tots els continguts proposats en cada etapa. La veu, els instruments de l’aula i el cos són les eines que utilitzem principalment per a desenvolupar les diferents habilitats musicals que ens facilitaran l’aprenentatge d’un instrument, la comprensió del repertori i la creació de música pròpia.

Grup vocal infantil

A PARTIR DELS 8 ANYS

Cantem cançons de la música moderna i músiques del món. Treballem l’afinació, l’expressivitat musical i la consciència corporal. Aprenem a cantar en grup, buscant la salut i la comoditat vocal i l’expressivitat artística.

Instrument individual o en grup

12-18 ANYS (màxim 3 alumnes)

Aprenem la mecànica d’un instrument per a poder tocar un repertori variat a partir de partitures, xifrats i transcripcions auditives. Desenvolupem l’expressivitat artística i posem en valor la creativitat i el sentit artístic.

Instruments: piano, guitarra, veu ukelele, baix, bateria, saxo, trompeta, trombó, clarinet, flauta travessera, violí, viola i violoncel.

Conjunt instrumental/COMBO

12-18 ANYS (diferents nivells)

Activitat educativa que posa en valor la pràctica musical en grup. Aprenem diversos temes de jazz i la música moderna a partir de l’instrument principal de cada alumne, acompanyat d’altres instrumentistes. Analitzarem el repertori treballat, potenciem l’escolta activa, l’expressivitat musical i la improvisació.

Grup vocal de joves

12-18 ANYS

En un grup reduït de joves cantants, treballem temes de música moderna i jazz a diferents veus. Hi ha un treball tècnic de la veu que potencia la pràctica del cant de manera còmoda i segura per afrontar els reptes que marqui el repertori. Sempre treballant des de la consciència corporal, l’expressivitat i el sentit artístic.

Llenguatge musical

12-18 ANYS

Desenvolupem les habilitats musicals necessàries per a poder comprendre la música que toquem i escoltem i, d’aquesta manera, puguem crear-ne de nova. Treballem a partir de la pràctica instrumental (veu i altres instruments de l’aula), la composició i improvisació, la percepció auditiva i la lectoescriptura musical. Creem un espai d’aprenentatge còmode i segur i un clima de treball basat en la cooperació i respecte entre els companys.
  • Nivell elemental: per a joves que comencen a fer Llenguatge amb coneixement previs molt bàsics.
  • Nivell avançat: joves que han fet els cursos corresponents al Nivell Elemental i volen aprofundir i desenvolupar les seves habilitats musicals.
  • Nivell superior: joves que es preparen per a cursar estudis superiors de música.

Instrument individual o en grup

(màxim 3 alumnes)

Aprenem la mecànica d’un instrument per a poder tocar un repertori variat a partir de partitures, xifrats i transcripcions auditives. Desenvolupem l’expressivitat artística i posem en valor la creativitat i el sentit artístic.

Instruments: piano, guitarra, veu, ukelele, baix, bateria, saxo, trompeta, trombó, clarinet, flauta travessera, violí, viola i violoncel.

Conjunt instrumental/COMBO

Diferents nivells

Activitat formativa que posa en valor la pràctica musical en grup. Aprenem diversos temes de jazz i la música moderna a partir de l’instrument principal de cada alumne, acompanyat d’altres instrumentistes. Analitzarem el repertori treballat, potenciem l’escolta activa i l’expressivitat musical.

Grup vocal de dones

En un grup reduït de dones, treballem temes de música moderna i jazz a diferents veus. Hi ha un treball tècnic de la veu que potencia la pràctica del cant de manera còmoda i segura per afrontar els reptes que marqui el repertori. Sempre treballant des de la consciència corporal i buscant el gaudi de cantar en grup.

Llenguatge musical

Desenvolupem les habilitats musicals necessàries per a poder comprendre la música que toquem i escoltem i, així, poder crear-ne de nova. Treballem a partir de la pràctica instrumental (veu i altres instruments de l’aula), la composició i improvisació, la percepció auditiva i la lectoescriptura musical. Creem un espai d’aprenentatge còmode i segur en un clima de treball basat en el treball cooperatiu i respecte entre els companys.