Espai d'aprenentatge musical

EXTRAESCOLARS

Apropem la música a la ciutadania. La música és per a tothom.

Amb la intenció de promoure al màxim el valor de la música i oferir una educació musical a la ciutadania, ens apropem als centres de règim general del barri per oferir activitats de música en horari extraescolar. En aquests moments oferim activitats musicals dissenyades segons el context i necessitats del centre a diversos educatius de règim general.

Centres amb els que col·laborem:

Escola Parc de la Ciutadella
Auditori
Escola Pere Vila
Afa escola Grèvol cooperativa
Escola Cervantes