Sona

Sona

Com eduquem

Dimensió musical:

Espai d’aprenentatge musical amb una estratègia pedagògica basada en la flexibilitat del disseny curricular i l’adaptació a les necessitats de cada alumne.

Dimensió humana:

En el procés d’aprenentatge treballem les emocions (autoestima, seguretat…), ja que entenem l’alumne com un ésser complex i tenim en compte el seu context.

Dimensió social:

La música és una font de gaudi i felicitat. Creiem en el seu poder integrador i de transformació social.

Com fem l’educació musical

Seguim el model sòcio-crític, que basa l’aprenentatge de l’alumne en experiències i reflexions pròpies per aconseguir que ell mateix, de forma autònoma, pugui superar les situacions seguint el seu propi criteri.

El treball cooperatiu és un dels nostres pilars fonamentals, tant entre els professors com amb els alumnes i les seves famílies. Així, creem una comunitat educativa cohesionada on la comunicació és directa i contínua.

→Es tracta d’un sistema mixt en què els alumnes coneixen la música des de moltes perspectives i segueixen les seves motivacions. Els professors es coordinen perquè la seva feina sigui compartida i enfocada a donar una educació completa i adaptada al context i necessitats de l’alumne.